9. മാര്‍ക്സ് എന്ന മനുഷ്യന്‍ !!!!

on Saturday, April 04, 2009

ലോകം കണ്ട എണ്ണപ്പെട്ട ചിന്തകരില്‍ ഒരാള്‍...
അത് വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക തത്വചിന്തകളെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടയാള്‍....

കാറല്‍ മാര്‍കസിന് വിശേഷണങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്‌.... ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുതെണ്ടാത്ത അപൂര്‍വ്വം ചിലരില്‍ ഒരാള്‍... ഹൈഗേറ്റ് സിമിത്തേരിയില്‍ നിദ്രയിലാണ്ടു കിടക്കുമ്പോഴും, അദ്ദേഹം ഉണര്‍ത്തി വിട്ട ചിന്തകളുടെ കൊടുംകാറ്റ് ലോകമാകെ ഇന്നും വീശിയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു... ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ കാലത്തു വീണ്ടും ആ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ ജ്വലിക്കുകയാണ്...

ആ ചിന്തകളെ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞവള്‍.... ആ വാക്കുകളെ ആദ്യമായി വായിച്ചവള്‍..... ആ വാക്കുകള്‍ പകര്‍ത്തി എഴുതിയവള്‍.... ജെന്നി വോണ്‍ വെസ്ഫാലെന്‍...അവളാണ് ഇന്നു അടുക്കളയില്‍... മാര്‍ക്സിന്റെ പ്രിയ പത്നി... ക്ഷമിക്കുക, ഈ രാഷ്ട്രീയ ചൂടിലും അവള്‍ക്കു പറയാനുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമല്ല. ലോകത്തെ മാറ്റി മറിച്ച ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുമല്ല. മാര്‍ക്സ് എന്ന സാധാരണ മനുഷ്യനെ പറ്റി... ലണ്ടനിലെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ നാളുകളെ പറ്റി... വീട്ടുകാരെ ഭയന്ന് ഏഴ് വര്‍ഷം ഒളിപ്പിച്ച പ്രണയത്തെ പറ്റി... പിന്നെ അവനെപറ്റിയും... എന്റെ ഉദരത്തില്‍ പിറക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക പുത്രന്‍... ഹേന്റിച്ച് ഫ്രെടെരിക്ക് ദിമുത്...


(തുടരും)

4 comments:

പകല്‍കിനാവന്‍ | daYdreaMer said...

പോരട്ടെ.. കാത്തിരിക്കുന്നു.. അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ ...

Sureshkumar Punjhayil said...

Viplavabhivadyangal...!!!!

O.t. Manary said...

Hey there ANitha,

I am just curious to see some pictures from your City.

Have a good day...

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.